Oznámenia

Oznámenia

 Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Potônske Lúky, na ktorý sa sť...
Zberný dvor odpadov Potônske Lúky OU-DS-OSZP-2017/000554-05    ...
 Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Potônske Lúky, na ktorý sa sť...
 Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Potônske Lúky, na ktorý sa sť...

Úvod

Predstaví sa Vám najmladšia obec v Dunajskostredskom okrese, ktorá vznikla po odčlenení od Hornej Potône a je funkčná od 01. januára 2003. Katastrálne územie novovzniknutého osídlenia sa rozprestiera na oboch brehoch Malého Dunaja v impozantnom prírodnom prostredí. Dedinu obývajú pracovití, snaživí, priateľskí a nápomocní ľudia. Bože chráň a pomáhaj občanov novovzniknutej obce.