Vážený návštevník!

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje obyvateľom obce, že v sobotu 11. septembra budú pracovníci vykonávať odpočty elektromerov v domácnostiach.

Žiadame obyvateľov, aby sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.