Vážený návštevník!

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

obec Potônske Lúky, Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky

e-mailova adresu:

volby.potonskeluky [at] yahoo.com

Termín na doručenie žiadosti (písomne, e-mail) je do 07.03.2024 (prvé kolo) a do 19.03.2024 (druhé kolo).