O nás

Samospráva

Starosta obce: Leonard Flaška
 
Zástupca starostu obce: Mgr. Katarína Bódisová Baánová
 
Poslanci obecného zastupiteľstva:     
 
Mgr. Katarína Bodisová Baánová 
Dominik Csepy
Lívia Rózsárová
Gabriel Világi
Ing. Patrik Vörös
 
Hlavný kontrolór obce:
 
Mgr. Vojtech Ravasz
 
Zamestnanci obecného úradu: ...

História

Obec do 01.01.2003 bola súčasťou Hornej Potône pod názvom Horná Potôň – Lúky.

Od 01.01.2003 existuje ako samostatné osídlenie podľa nariadenia vlády SR z 19. decembra 2002 č.529/2001 Z.z. Dejiny Potônskych Lúk sa splynú s dejinami Hornej Potône, nakoľko nehnuteľnosti darované kráľmi z rodu Árpádovcov sa rozprestierali po Malý Dunaj, dokonca aj na ľavom brehu rieky zhruba do 1 km –vej hĺbky. Za prvého starostu v decembri 2002 bol zvolený Mgr. Alajos Rostás, miestny učiteľ.

Prvé písomné pamiatky o obci Horná Potôň pochádzajú z roku 1246 (Koncsol László: Patonyföld – Potônska...